Portfolio   У цьому може допомогти підбірка матеріалів, структурованих в «портфоліо педагогічного працівника». Без збору матеріалів, що ілюструють практику, без осмислення власних дій, аналізу їх результативності відносно дітей і їх успіхів, готовності до самокритики та самовдосконалення працівник не може стати справжнім фахівцем. Творча активність педагога - це прагнення до перетворюючої діяльності в навчально - виховному процесі, до нестандартних рішень, сприяючих розвитку особистості. У кожного викладача є свої досягнення, роботи, якими він може пишатися Корисні і цікаві матеріали часто не відразу можуть знайти застосування. Як вирішити цю проблему? Дуже просто – створити методичне портфоліо! Створення портфоліо допоможе педагогу грамотно проаналізувати свою діяльність, вибрати напрямок подальшого зростання, спланувати роботу по самоосвіті, узагальнити передовий педагогічний досвід та підготувати його до трансляції. У перекладі з італійської "портфоліо" – це "тека з документами". Але що таке портфоліо педагогічного працівника? Портфоліо педагогічного працівника - це спосіб фіксації, накопичення матеріалів, що демонструють рівень професіоналізму педагога і уміння вирішувати завдання своєї професійної діяльності. Портфоліо педагога показує рівень його підготовленості і рівень активності в навчальних та позанавчальних видах його діяльності. Основна мета портфоліо - оцінювання роботи педагога по темі самоосвіти, характеру його діяльності, відстежування творчого і професійного зростання, сприяння формуванню навиків рефлексії (самооцінки). У портфоліо збираються матеріали, що регламентують роботу педагогічного працівника. Головне призначення портфоліо - продемонструвати найбільш значимі результати практичної діяльності для оцінки своєї професійної компетенції, такі як реалізовані проекти, участі в олімпіадах і конкурсах, проведені педагогом дослідження. Друге важливе призначення портфоліо педагога - це альтернативна форма оцінки професіоналізму і результативності його роботи при проведенні атестації на відповідність заявленій кваліфікаційній категорії. Серед педагогічних працівників портфоліо завойовує все більшу популярність, і стає необхідним для педагогів, котрі підвищують свій професійний рівень. Інакше кажучі, це все те, що ми робили на протязі багатьох років, готуючись до атестації. Але тепер, пакет необхідних документів більш коректно скомпановано та систематизовано. Якщо звернутися до всесвітньої мережі Інтернет, ми побачимо, що такий метод представлення власної педагогічної діяльності як портфолію, успішно впроваджено в багатьох як загальноосвітніх закладах, так і закладах професійно – технічної освіти і вищої школи. Наші педагогічні працівники теж мають свої портфоліо.