Тема: «ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ І ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ РОБІТНИКІВ»

Мета: удосконалювати знання педагогів щодо змісту, форм і методів навчання та виховання шляхом впровадження у навчально-виховний процес інноваційних педагогічних та виробничих технологій; розвивати педагогічну, психологічну та професійну компетентність і через різноманітні форми методичної роботи; пропагувати перспективний педагогічний досвід навчання та виховання учнівської молоді. Залучати педагогів до висвітлення власної методики навчання та виховання у засобах інформації, публікації у фахових виданнях.

№ з/п

заняття

Зміст Відповідальні
Вересень

1

Навчальний семінар

методист

  1. Ознайомлення з основними положеннями здійснення навчально-виховного процесу у закладах профтехосвіти, документаційне забезпечення профтехосвіти, училища – інтернату (ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ)
  1. Вимоги щодо написання різних видів методичних робіт та самоосвітня діяльність педагога як засіб удосконалення рівня професійної компетентності (бесіда-консультація «Шляхи, форми і методи самоосвіти»).

методист,

педагоги

  Жовтень  

2

Практикум на засіданнях методичних комісій

« Впровадження (апробація) педагогічного досвіду педагогів училища за результатами виставки ТА КОНКУРСУ в червні 2017 року»

методист, голови МК

  Листопад  
3

Інструкційно-методична нарада

«Методичні рекомендації щодо використання сучасних педагогічних та виробничих технологій в навчально-виховному процесі»

голова МК № 2,

творча група

  Січень  
4

Методична кав’ярня

«Використання сучасних ефективних форм, методів і підтримка педагогічних пошуків та творчої ініціативи педпрацівників училища»

Методист, психолог та

творча група

Презентація творчих проектів
  Квітень  
5

Семінар-практикум

«Інноваційні технології: пошуки та проблеми»

Методист, голови МК
  Травень  
6

Бесіда за круглим столом (обмін досвідом):

Творчі роботи досвідчених педагогів    училища та інших закладів ПТО   у впровадженні новітніх педагогічних і виробничих технологій при підготовці конкурентоспроможних робітників

Методист

Творча група

Керівник Школи                                                                         О.О.Жидецька