Вступники, подають особисто заяву про вступ до ЖВПУ-І, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

  • лист-направлення  відділу міського (районного) управляння праці та соціального захисту населення на навчання, погоджений з центром зайнятості населення;
  • довідка ЛКК про можливість навчатися за певною професією;
  • довідка медико-соціальної експертної комісії або медичний висновок ЛКК (для осіб до 18 років);
  • ксерокопія форми (картки) індивідуальної програми реабілітації інваліда;
  • документ про освіту (оригінал);
  • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
  • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
  • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності);
  • ксерокопію ідентифікаційного персонального номера;
  • три поштових конверта, папка для паперів, швидкозшивач на 10 файлів.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ ПОДАЮТЬСЯ ДО 29 СЕРПНЯ

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ 1 ВЕРЕСНЯ