Методична комісія № 2 включає професії: оператор комп’ютерного набору, секретар керівника,  офісний службовець (бухгалтерія), соціальний робітник.

Голова МК Жидецька О.О.

 Методична тема комісії: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках  професійного спрямування».

Склад методичної комісії:

 1. Жидецька О.О. – викладач-методист, спеціаліст вищої категорії;
 2. Шафранська С.Г. - старший викладач, спеціаліст вищої категорії;
 3. Яремчук О.І. - старший викладач, спеціаліст вищої категорії;
 4. Єнько О.М. - старший викладач, спеціаліст вищої категорії;
 5. Сікорака Л. А., викладач, спеціаліст вищої категорії;
 6. Штуль В.М. - викладач спеціаліст І категорії;
 7. Сластенко В.І. - майстер виробничого навчання, старший викладач;
 8. Василенко О.Г.-  майстер виробничого навчання І категорії;
 9. Карабєнкова І.П.-  майстер виробничого навчання І категорії;
 10. Кузьменко О.М. - майстер виробничого навчання І категорії;
 11. Кузьменко О.П. - майстер виробничого навчання І категорії;
 12. Купрієнко А.В. –  майстер виробничого навчання  І категорії;
 13. Максимкіна О.Б.-  майстер виробничого навчання І категорії;
 14. Пеньківська Т.О. – майстер виробничого навчання І категорії;
 15. Шарандак М.В. - майстер виробничого навчання ІІ категорії.

 ІКТ здійснюють активний вплив на процес навчання і виховання учнів, оскільки змінюють схему передавання знань і методи навчання. Разом з тим, упровадження ІКТ  пов'язані із застосуванням комп'ютерів і телекомунікацій, спеціального устаткування, програмних та апаратних засобів, систем обробки інформації.

Педагогічні працівники МК № 2 продовжують впроваджувати в навчальний процес елементи інноваційних педагогічних технологій: проблемне навчання, інтерактивні    технології, проектні технології, комп’ютерні технології, веб-технології, Інтернет-ресурси та виробничу технологію – інтегрована система Microsoft Office для Windows, інформаційна кібербезпека.

Заходи методичної комісії: