Методична комісія обєнує викладачів предметів суспільно-гуманітарної та природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту Вітчизни. Голова МК Якусевич Н.В.

        Сьогодні постає питання організації навчального процесу з точки зору компетентнісного підходу, а отже, й проблема компетентнісного підходу до управління процесом навчання є надзвичайно актуальною.Тому тема методичної комісії:Формування ключових компетентностей  у процесі викладання загальноосвітніх предметів”.

Склад методичної комісії:

 1. Якусевич Н.В., викладач,  (вища кат., стар. викладач)
 2. Єнько О.М., викладач,  (вища кат., стар. викладач)
 3. Жидецька О.О., викладач,  (вища кат., стар. викладач)
 4. Мінгазов Р.Р., викладач (І кат)
 5. Моргун О.В., викладач, (вища кат.)
 6. Опанчук Д.Р., викладач, (спеціаліст)
 7. Кувшин В.Б., викладач, (спеціаліст)
 8.  Бондарчук , викладач (І кат.)
 9. Воловнікова Ж.В., викладач,  (вища кат.,)
 10. Яремчук О.І., викладач,  (вища кат., стар. викладач)
 11. Сластенко В.І, викладач,  (вища кат., стар. викладач)
 12. Нестеров В.П., викладач,  (вища кат.,)
 13. Коваленко Л.А., викладач,  (вища кат.,)
 14. Табунщик О.В., викладач, (ІІ кат.)
 15. Мерзла С.М., викладач, (спеціаліст)

     Важливими напрямами управління навчальним процесом МК є розробка та впровадження інтерактивних технологій у процес навчання й посилення експертної оцінки за рівнем сформованості ключових компетентностей.

Заходи методичної комісії: