MK 1

Центром усієї навчальної та науково-методичної роботи в училищі є методичний кабінет — основний компонент підвищення кваліфікації усього педагогічного колективу, важлива ланка в системі безперервної освіти, один із засобів управління навчально-виховним процесом. 

Методичним кабінетом завідує з 2009 року Жидецька Олена Олександрівна,  методист вищої категорії, має педагогічне звання «викладач-методист».

Методична робота в училищі спланована як відкрита, цілісна, динамічна, соціально-педагогічна система, яка носить комплексний характер, реалізується за рівнем: педагог – методична комісія – методична рада училища – педагогічна рада.

Основне завдання НМК – це навчати, формувати та виявляти професійного педагога шляхом створення оптимальних умов, що будуть сприяти фаховому та творчому розкриттю педагога, сприяти постійному підвищенню педагогічної майстерності та втілювати у навчально-виховний процес передові сучасні технології навчання  і виховання (педагогічні та виробничі).

З метою створення умов наукової організації праці викладачів й майстрів виробничого навчання, спрямованої на розвиток їхнього творчого потенціалу, методичний кабінет обладнано сучасними технічними засобами:

  • плазмовим телевізором;
  • ноутбуком;
  • веб-камерою;
  • мікрофоном;
  • акустичними колонками;
  • принтером та сканером.

Для забезпечення вебінарів облаштовано спеціальний майданчик, який решту часу може використовуватися педпрацівниками для роботи в невеликих групах за спільними інтересами.

Для проведення консультативних, інструкційно-методичних нарад, школи молодих педагогів, засідань голів методичних комісій, для певних категорій педагогів невеликої чисельності в нагоді стає комплекс «Робоче місце методиста – робочий стіл педпрацівників».

Тут розробляється вся програмно-планувальна документація, ведеться робота щодо впровадження новинок інноваційних технологій в педагогічну практику училища, координується робота щодо видавничої діяльності та створення електронного освітнього ресурсу. 

У кабінеті створено медіатеку «Електронний освітній ресурс», яка є складовою електронного методичного кабінету. Теку сформовано за розділами: 

  • методичні матеріали; 
  • програмні педагогічні засоби (ППЗ);
  • навчальні ресурси; 
  •  досвід ПТНЗ України.

НМК організовує та надає методичну допомогу у проведенні: відкритих заходів, майстер-класів, конкурсів фахової майстерності, тижнів професій та предметних тижнів, концертних програм.

У кабінеті є невелика бібліотека, що включає літературу з педагогіки, методики, психології, номери журналу «Відкритий урок: розробки, технології, досвід», в яких є публікації педагогічних працівників училища тощо. Щоквартально випускається методичний    бюлетень.