Посада: Директор Житомирського вищого професійного училища-інтернату.

Дерев’янко Олена Василівна народилася 22 липня у м. Житомир у сім’ї військовослужбовця.

У 1987 році закінчила Житомирський сільськогосподарський технікум та отримала диплом молодшого спеціаліста з відзнакою.

У 1993 році закінчила Московський інститут інженерів сільськогосподарського виробництва ім. В. П.  Горячкіна та отримала кваліфікацію інженер-педагог.

З вересня 1993 року викладачем спеціальних дисциплін у Житомирському агротехнічному коледжу. У 1997 році переведена керівництвом Житомирського агротехнічного коледжу на посаду заступника директора з навчально-виховної роботи. 

З вересня 1999 року по січень 2016 року працювала у Житомирському державному технологічному університеті на посадах: старший викладач, заступник декана з навчально-виховної роботи гірничо-екологічного факультету, доцент.

Кандидат педагогічних наук з 2014 року. 19 травня 2014 року захистила дисертацію на тему: «Формування професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів у процесі навчання фахових дисциплін» за спеціальністю 13.00.04 − теорія і методика професійної освіти.

Стаж педагогічної роботи у закладах освіти – 24 роки.

З 26 січня 2016 року рішенням Житомирської обласної ради № 128, відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» була призначено на посаду директора Житомирського вищого професійного училища-інтернату.

Автор більш 75 навчальних та навчально-методичних праць, з них 59 наукового та 15 навчально-методичного характеру, у т.ч. 34 публікації у провідних фахових виданнях, які стосуються питань удосконалення освіти та підвищення професійного рівня майбутніх фахівців України. Є співавтором підручників та навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів. Брала участь у науково-дослідній роботі Житомирського державного технологічного університету: «Розробка інформаційно-комп’ютерних методів оцінки якості блочної сировини з природного каменю та умов праці при її видобуванні» (номер державної реєстрації № 0107U003630) – автором розроблено заходи щодо підвищення професійної компетентності та покрашення умов і безпеки праці гірників. 

Волонтер громадської спілки «ЧАС ЗМІН» (2014 р. – по теперішній час).

Голова Громадської організації «Громадський екологічний контроль України». 

  Звіти: