Навчальна частина Житомирського вищого професійного училища-інтернату є одним з головних структурних підрозділів училища, через яку здійснюється вся освітянська діяльність, керівництво і контроль навчальною та навчально-методичною роботою. Усю свою роботу навчальна частина організовує і проводить від імені та за дорученням дирекції ЖВПУ-І. Розпорядження навчальної частини в межах компетенції, визначеної Статутом, Колективним договором, Положеннями ЖВПУ-І і є обов'язковими для голів методичних комісій, педагогічного складу, навчально-допоміжного і навчально-виробничого персоналу, служб інформаційного та інженерного забезпечення навчального процесу. 

Функціонально й оперативно, навчальна частина підпорядковується заступнику директора з навчальної роботи, а в адміністративних питаннях діяльності − директору ЖВПУ-І. 

Реорганізація, зміна функцій та структури навчальної частини здійснюється директором навчального закладу на підставі діючих положень і нормативних актів.

Функціональні обов’язки секретаря навчальної частини визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором і погодженими з профспілковим комітетом.

Основними функціями навчальної частини є:

 • Сприяння організації навчального процесу на основі прогресивних форм і методів викладання, удосконалення навчальних планів і програм, широкого застосування ЕОТ, новітніх технічних засобів навчання та контролю. 
 • Розробка пропозицій щодо вдосконалення системи планування та організації навчального процесу.
 • Розробка робочих навчальних планів зі професій училища. Облік навчальних планів та змін до них. 
 • Розрахунок навчального навантаження відповідно до навчальних планів по групах. 
 • Складання графіку навчального процесу. 
 • Аналіз успішності та результатів екзаменаційних сесій. 
 • Аналіз виконання викладачами запланованого обсягу педагогічного навантаження. 
 • Складання розкладу навчальних занять, консультацій, заліків, іспитів та контроль його виконання викладачами коледжу. 
 • Облік руху контингенту учнів по курсах, групах та професіях, складання підсумкових даних. 
 • Складання звітів за результатами навчального процесу та подання їх до Міністерства освіти та науки, інших вищих організацій. 
 • Контроль за розробкою навчально-методичної документації. 
 • Організація і контроль роботи Державних кваліфікаційних комісій. 
 • Контроль за своєчасною розробкою робочих навчальних програм та їх систематичним поновленням. Облік навчальних програм з усіх дисциплін відповідно до навчальних планів. 
 • Підготовка проектів наказів та розпоряджень по ЖВПУ-І щодо організації навчального процесу.
 • Підготовка необхідних матеріалів стосовно навчального процесу, які виносяться на засідання педагогічної, методичної та адміністративних рад. 
 • Оформлення замовлень на виготовлення бланкової документації, необхідної для роботи навчальної частини. 
 • Розробка спільно з структурними підрозділами училища річних та перспективних планів роботи. 
 • Контроль за веденням навчальних журналів, залікових книжок, екзаменаційних та зведених відомостей. 
 • Організація та контроль оформлення випускної документації. Замовлення дипломів,заповнення додатків до дипломів. 

Додаткові функції: 

Функції навчальної частини можуть змінюватися у зв’язку з підвищенням вимог до якості підготовки фахівців та вдосконаленням навчального процесу.