Пріоритетним напрямком роботи педагогічного колективу і Учнівського Парламенту училища є робота з дітьми-сиротами.

На виконання Закону України № 2342-ІV від 13.01.05р. «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» в училищі спільно з Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Житомирський області розроблена програма психолого-педагогічної допомоги, підтримки і захисту дітей-сиріт.

Головна мета цієї програми – створення оптимальних соціально-педагогічних і психологічних умов, розвиток і функціонування особистості, надання допомоги в реалізації соціальних потреб і адаптації у навчальному закладі та в суспільстві дітей-сиріт.

Основні завдання програми:

 • здійснення соціальної психолого-педагогічної допомоги дітям-сиротам, які зазнають труднощі щодо адаптації у суспільстві;
 • формування творчої активності особистості;
 • формування трудових навиків та професійної майстерності;
 • формування здорового способу життя;
 • надання консультативної допомоги з різних питань;
 • формування навичок спілкування з підлітками та дорослими;
 • забезпечення умов щодо реалізації творчих можливостей сиріт;
 • формування у учнів комунікативних навичок, умінь розуміти себе та інших;
 • формування навичок ведення домашнього господарства;
 • формування навичок в організації побуту.
 • Особливості даної програми в тому, що вона враховує активну участь самих дітей-сиріт в її реалізації, а саме:

Добру школу діти-сироти проходять, беручи участь в учнівському самоврядуванні. Їх обирають в актив на поверхах гуртожитків, у Раду гуртожитку, в Учнівський парламент, де вони здобувають навички професійного зростання, досвід спілкування, проходять школу лідера і керівника. Все це допомагає учням-сиротам адаптуватися в сучасних життєвих умовах.

Велика увага в училищі приділяється громадянській діяльності, яка спрямована на формування активної громадянської позиції учнівської молоді через оволодіння системою національних та загальнолюдських цінностей.