Соціальний педагог об’єднує зусилля родини, навчального закладу, спеціалістів різних соціальних служб, правових, медичних установ для надання допомоги учню щодо набуття ним соціальної компетентності, формування і ствердження його як особистості, входження в активне громадське життя. Соціальний педагог виховує вміння не падати духом, навчає самостійно знаходити вихід зі складної ситуації, формує людину як особистість, здатну впоратися з психологічними та соціальними негараздами, допомагає соціалізуватися, тобто самореалізуватися, не випадаючи за межі суспільства, знайти своє місце в ньому і водночас бути корисним для інших.

Для вирішення цих завдань необхідна діагностика. Кожен навчальний рік складаються соціальні паспорти груп, училища. На їх основі визначаються учні, які потребують більшої уваги, тобто мають певні соціальні проблеми:  слабке здоров’я, проблеми в міжособистісному спілкуванні, низьку успішність, важкі соціальні умови, складні відносини між членами сім’ї і т.д. Соціальний педагог проводить з такими учнями активну роботу. Так для роботи з дітьми, що мають проблеми в навчанні, підключають психолога, який працює над розвитком пізнавальної сфери, формує навчальну мотивацію, розвиває певні психічні процеси; викладачів; керівників гуртків, які допомагають учню впоратися з труднощами і проблемами у навчанні та визначитися в інтересах.  З деякими учнями потрібно проводити індивідуальну роботу з розвитку емоційної сфери, формування культури почуттів, тобто вміння замінити негативні емоції позитивними, моральними, етичними, інтелектуальними почуттями.

Допомогти людині знайти себе, компенсувати соціальне неблагополуччя цікавою справою, знайти нових друзів і однодумців – це головний успіх в роботі соціального педагога.

 

Читайте також: