• здійснює комплекс заходів щодо виховання, освіти, розвитку й соціальному захисту особистості в училищі і за місцем проживання;
  • вивчає психолого-медичні й педагогічні особливості учнів і їх мікросередовища, умови життя;
  • виявляє інтереси й потреби, труднощі й проблеми, конфліктні ситуації, відхилення в поведінці учнів, і вчасно надає їм соціальну допомогу і підтримку;
  • виступає посередником між учнями і училищем, родиною, середовищем, фахівцями різних соціальних служб, відомств і адміністративних органів;
  • визначає завдання, форми, методи соціально-педагогічної роботи, способи рішення особистих і соціальних проблем, вживає заходи по соціальному захисту й допомозі, реалізації прав і свобод учнів;
  • організує різні види соціально-педагогічної діяльності учнів і педагогів, заходи, спрямовані на розвиток соціальних ініціатив, реалізацію соціальних проектів і програм, бере участь у їхній розробці й затвердженні;
  • сприяє встановленню гуманних, морально здорових відносин у соціальному середовищі;
  • сприяє створенню стану психологічного комфорту й безпеки особистості учня;
  • допомагає у роботі із працевлаштування, патронату, забезпеченню житлом, посібниками, пенсіями, оформленню ощадних вкладів, використанню цінних паперів учнів із числа сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків;
  • взаємодіє із викладачами і майстрами виробничого навчання, батьками (опікунами), фахівцями соціальних служб, сімейних і молодіжних служб зайнятості, із благодійними організаціями у наданні допомоги учням, що бідують, в опіці й піклуванні про учнів з особливими потребами, з девіантною поведінкою, а також тим, хто потрапив в екстремальні ситуації.

Основними завданнями соціального педагога училища є соціальний захист прав дітей, створення сприятливих умов для розвитку дитини, установлення зв’язків і партнерських відносин між родиною й училищем.