Правовою базою Учнівської Ради є статут в основу якого взяті Конституція України, Закон «Про професійну освіту», «Концепція громадянського виховання», Декларація про права дитини, Правила учнів ЖВПУ-І.

За основу взяли цілі та завдання навчального закладу:

  • формування національної самосвідомості в учнів;
  • формування активної життєвої позиції в учнів;
  • формування в учнівської молоді поваги до праці та людини праці.

Статут Учнівської Ради та його комісії діють в межах, установлених Конституцією України, та відповідно до Закону «Про молодіжні організації», Закону «Про об’єднання громадян».

У своїй діяльності Учнівська Рада керується законодавством України та власним статутом.

Учнівська Рада – добровільна організація учнів, яка діє на громадських засадах, має правову і демократичну організацію і керується загальнолюдськими моральними принципами.

Членом Учнівської Ради може бути кожен учень училища, який дотримується Декларації прав та обов’язків Учнівської Ради.

Учнівська Рада обирається на звітно-виборній конференції учнів на початку навчального року.

Голова Ради та його заступник обирається відкритим голосуванням.

Підтримка директора є необхідною умовою роботи учнівського самоврядування, так як Учнівська Рада юридично несамостійний.

В Учнівський Ради переважають демократичні основи:

  • в училищі створена морально-психологічна атмосфера, яка сприяє виявленню талантів і розвитку потенційних можливостей кожної особистості та творчих здібностей учнів;
  • змінюються лідери учнівського самоврядування на демократичній альтернативній основі;
  • організована періодична звітність керівних органів Ради перед учнями та викладачами;
  • забезпечується широка гласність роботи органів Учнівської Ради;
  • визначаються переможці для нагородження, заохочення.