Учнівська Рада – добровільна організація учнів, яка діє на громадських засадах, має правову і демократичну організацію і керується загальнолюдськими моральними принципами.

В Учнівський Ради переважають демократичні основи:

 • в училищі створена морально-психологічна атмосфера, яка сприяє виявленню талантів і розвитку потенційних можливостей кожної особистості та творчих здібностей учнів;
 • змінюються лідери учнівського самоврядування на демократичній альтернативній основі;
 • організована періодична звітність керівних органів Ради перед учнями та викладачами;
 • забезпечується широка гласність роботи органів Учнівської Ради;
 • визначаються переможці для нагородження, заохочення.

Структура Учнівської Ради ЖВПУ-І:

 • Голова УР,
 • Заступник голови УР,
 • Учнівський Президент,
 • Старости учнівських груп,
 • Рада гуртожитку,
 • Старости поверхів гуртожитку,
 • Старости кімнат гуртожитку.

При Учнівській Раді створені та працюють постійно діючі фракції, кожна з яких поділена на комісії:

 • Фракція «Знання»: комісія з навчальної та виробничої діяльності, інформаційна комісія, екологічна комісія;
 • Фракція «Здоров’я»: комісія зі спорту та здорового способу життя, комісія з духовного вдосконалення учнів;
 • Фракція «Дозвілля»: комісія з проведення дозвілля, комісія з патріотичного виховання;
 • Фракція «Старостат»: комісія дисципліни, порядку та правової культури, комісія зі зв’язків з громадськістю;
 • Фракція «Старостат»: комісія соціального захисту, фінансова і господарська комісія.

Членом Учнівської Ради може бути кожен учень училища, який дотримується Статуту Учнівської Ради.

Учнівська Рада обирається на звітно-виборній конференції учнів на початку навчального року.

Голова Ради та його заступник обирається відкритим голосуванням.

Основні завдання:

 • захист прав та інтересів учнів, зокрема щодо організації навчального процесу;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності учнів;
 • створення відповідних умов для проживання в гуртожитку і відпочинку учнів;
 • сприяння діяльності учнівських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
 • участь у вирішенні питань учнівського обміну з професійними навчальними закладами в Україні та за кордоном;
 • інформування учнів про їх права та обов’язки;
 • сприяння виконанню учнів своїх обов'язків;
 • забезпечення інформаційної, правової, психологічної та іншої допомоги учнів;
 • сприяння працевлаштуванню учнів та випускників;
 • інші завдання, що не суперечать законодавству України, Статуту Училища та положенню про учнівське самоврядуванню.

Правова база:

У своїй діяльності Учнівська Рада ЖВПУ-І керується власним Статутом в основу якого покладені Конституція України, Закон «Про професійну освіту», «Концепція громадянського виховання», Декларація про права дитини, Правила учнів ЖВПУ-І.

Підтримка директора є необхідною умовою роботи учнівського самоврядування, так як Учнівська Рада – юридично несамостійний орган.