Основними завданнями учнівського самоврядування є:

  • захист прав та інтересів учнів, зокрема щодо організації навчального процесу;
  • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності учнів;
  • створення відповідних умов для проживання в гуртожитку і відпочинку учнів;
  • сприяння діяльності учнівських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
  • участь у вирішенні питань учнівського обміну з професійними навчальними закладами в Україні та за кордоном;
  • інформування учнів про їх права та обов’язки;
  • сприяння виконанню учнів своїх обов'язків;
  • забезпечення інформаційної, правової, психологічної та іншої допомоги учнів;
  • сприяння працевлаштуванню учнів та випускників;
  • інші завдання, що не суперечать законодавству України, Статуту Училища та положенню про учнівське самоврядуванню.