Навчально-виробничий процес в училищі - це система організаційно - педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів професійно - технічної освіти. Навчально-виробничий процес в навчальному закладі ґрунтується на принципах педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об'єднань, спільній діяльності педагогічних працівників та учнів, батьків, колективів підприємств і включає природничо - математичну, гуманітарну, загальнопрофесійну, професійно - технічну підготовку, фізичне виховання, позаурочну роботу з учнями. Навчально - виробничий процес у професійно - технічному навчальному закладі здійснюється згідно з планом роботи училища на навчальний рік. Перспективний план є первинним документом, визначає всі напрямки діяльності закладу освіти та важливі проблеми, над якими працюватиме колектив у поточному навчальному році.

Читайте також: