diag2 sm  Структура методичної роботи в училищі – це спеціальний комплекс практичних заходів, які ґрунтуються на досягненні науки, передового педагогічного досвіду та сприяють всебічному підвищенню компетентності, професійної майстерності кожного педагога , ефективності навчально-виховного процесу в училищі та втілюються у різних методах і засобах.

  Методична робота планується та проводиться згідно з Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про методичну роботу в ПТНЗ, Статутом ЖВПУ-І та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти.

 Педагогічний колектив училища розпочав роботу над новою методичною проблемою «Упровадження компетентнісного підходу у навчально-виховний процес училища шляхом використання нових педагогічних та виробничих технологій», робота над якою проводиться в таких формах:

 • методична рада училища;
 • інструктивно-методичні наради;
 • засідання методичних комісій;
 • проведення семінарів-практикумів, декад, тижнів, місячників педагогічної майстерності;
 • педагогічні читання, творчі лабораторії;
 • апробація творчих проектів та їх впровадження;
 • майстер-класи;
 • атестація педагогічних кадрів, творчі звіти (захист портфоліо досвіду);
 • залучення педагогів до участі в педагогічних виставках, оглядах, конкурсах, обласних семінарах, конференціях;
 • публікація матеріалів з досвіду роботи;
 • підготовка та активна участь у проведенні засідань педагогічних рад, школи професійної майстерності, школи молодого педагога.

Рекомендовано до ознайомлення: