pedrada

Педагогічна рада – це вищий колегіальний орган Житомирського вищого професійного училища-інтернату, який координує питання навчально-виховної, навчально-методичної і навчально-виробничої діяльності, який визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних принципових питань діяльності навчального закладу.

Головою педагогічної ради є директор училища Дерев’янко Олена Василівна

До складу педагогічної ради входять заступники директора, старший майстер, викладачі, майстри виробничого навчання, методист, практичний психолог, соціальний педагог, вчитель-реабілітолог, керівники гуртків, вихователі, представники громадських установ, роботодавці, батьки учнів. 

Секретар педагогічної ради – методист Жидецька Олена Олександрівна

Педагогічна рада створюється наказом директора ЖВПУ-І терміном на один рік.

Робота педагогічної ради проводиться відповідно до плану, який складається на навчальний рік.