Серед перлин поліської землі багатогранними спектрами освітньої історії, освяченою працею багатьох поколінь талановитих педагогів, у перший свій день народження 1969 року заявив про себе музей історії радіотелевізійної апаратури одного із навчальних закладів Житомирщини. 

Для Житомирського вищого професійного училища-інтернату цей музей – відкритий лист із минулого в майбутнє.

Музеї, будучи скарбницею матеріальної, технічної і духовної культури народу, використовуючи закладені в них величезний науковий потенціал, здатні вирішувати питання освіти і виховання учнівської молоді. Тому важливе місце серед розгалуженої мережі музеїв України належить музеям навчальних закладів, які покликані стати органічною складовою навчально-виховної роботи. Створюються музеї з метою залучення молоді до вивчення і збереження історико-культурної спадщини українського народу, формування освіченої, розвиненої особистості та сприяння вихованню у неї патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу.

Житомирське вище професійне училище-інтернат славиться своїми традиціями, які закладалися і підтримуються протягом багатьох десятиліть. Тому, щоб донести до сучасної молоді всі надбання минулих поколінь, щоб зберегти в душах нинішніх учнів гордість за наше минуле і віру в майбутнє, у грудні 2015 року, під час святкування 45-річного ювілею, було урочисто відкрито музей історії радіотелевізійної апаратури навчального закладу.

Створення музею – це результат цілеспрямованої, систематичної, творчої роботи, а головне – прагнення відродити та зберегти історію рідного навчального закладу в документальних джерелах, фактографічній інформації, спогадах викладачів-ветеранів та випускників коледжу. 

Робота музею організовується на принципі самоврядування. Вищим керівним органом є рада музею, до складу якої входять представники дирекції, голови методичних комісій, куратори навчальних груп. Члени ради очолюють сектори пошукової, фондової, технічної, експозиційної та просвітницької роботи; організовують роботу екскурсоводів, співпрацюють із учнівським самоврядуванням, гуртками іншими творчими об’єднаннями та прикладають усіх зусиль для того, щоб кожен член колективу відчував себе його органічною складовою.

Спочатку робота музею була представлена вистовачними експонатами, що збиралися учнями та майстрами училища на протягом багатьох років. Це була звичайна виставка старовинної побутової техніки. Кожного навчального року учні, які вступили на навчання до училища, залучались до пошукової роботи, активну участь в організації якої приймали викладачі та майстри старших поколінь. Коли експонатів зібралась значна кількість, під музей було виділено рекреацію на 4 поверсі навчального корпусу а з часом окрему аудиторію біля актової зали. За допомогою учнів та майстрів виробничого навчання були виготовлені підставки та стелажі, на яких розмістились експонати музею.

Сьогодні музей училища це потужний інформаційний центр, в експозиціях якого представлені архівні матеріали та документальні джерела про створення, становлення та періоди розвитку закладу, його керівників, перших викладачів, викладачів-ветеранів Великої Вітчизняної війни, історію розвитку радіотелевізійної апаратури та побутової техніки, перших персональні електронно обчислювальних машин.

З фотографій на стендах музею училища до нас промовляє його історія, яка тісно пов’язана з долею трьох поколінь викладачів та більше п’ятнадцяті тисяч випускників, які працюють в різних галузях народного господарства України. Саме музей нашого навчального закладу є не тільки музеєм історії училища, а й  музеєм історії радіотелевізійної апаратури, зокрема.

Значну частину експозиції займають матеріали про сьогодення нашого навчального закладу: здобутки творчих колективів та студентів-учасників конкурсів, фестивалів, спортивних змагань, фотохроніка загальноучилищних заходів, творчі здобутки викладачів, зокрема підручники, публікації у фахових виданнях, тези виступів на конференціях, збірки сценаріїв, поезій, відеозаписи відкритих занять, виховних годин, матеріали з досвіду роботи кращих викладачів коледжу та публікації його випускників. Вдало доповнюють музейні експозиції творчі роботи учнів.

Музей сприяє візуалізації освітньо-виховного процесу, адже значний обсяг наочності, який закладений в музейних колекціях, поліпшує сприйняття інформації. Музейні експонати, історичні документи є однією із форм музейної комунікації та сприяють наближенню студентів до історичних подій, «оживляють» історію радіотелевізійної апаратури, допомагають пов’язати минуле і сучасність навчального закладу.

Систематичному комплектуванню, відповідно до тематики експозицій та поповнення їх матеріалами, сприяє плідна діяльність навчальних груп, які займаються збором інформації, створенням портфоліо та електронних версій про ветеранів. Організовуються зустрічі з ветеранами “Ми вас пам’ятаємо”, започатковано проведення годин історичної пам’яті та діалогів поколінь.

Сьогодні музей – центр проведення цікавих заходів просвітницької та пошукової роботи. Започатковано випуск інформаційного бюлетеню «ЖВПУ-І на сторінках преси», створюються відеорепортажі за експозиціями музею, організовуються виставки ретрофотоматеріалів «У цих світлинах – історія училища: його святкові та буденні миті», екскурсії для першокурсників «Історія радіотелевізійної апаратури – історія розвитку культури Житомирщини», тематичні екскурсії-зустрічі «Творчі вершини учнів», «Професійні портрети випускників», «Визнання і нагороди». Стало доброю традицією проведення зустрічей з випускниками, учнями-переможцями конкурсів, фестивалів, спортивних змагань.

Музейні експозиції, екскурсії, лекції, зустрічі, заняття є добре запробованими методами національно-патріотичного виховання учнівської молоді та невичерпним джерелом формування особистості. Музей єднає учнів і викладачів незрадливою любов’ю до рідного училища.

У планах на майбутнє – поповнення музею новими експонатами, завершення пошуку документальних джерел з історії навчального закладу, творча співпраця з випускниками різних років, активізація роботи групи екскурсоводів з числа учнів, створення електронного архіву документів, організація віртуальних екскурсій, а згодом – віртуального музею.

 

Читайте також:

 

Експонати музею: