Основні функції господарського віділення:

 • матеріально-технічне забезпечення навчального процесу;
 • забезпечення проживання учнів у гуртожитку;
 • забезпечення житлом приїзжих;
 • забезпечення навчального корпусу, гуртожитку та інших приміщень електроенергією, теплом, водою, а також водовідведенням та телефонізацією;
 • прибирання приміщень та прилеглої території;
 • охорона приміщень та прилеглої території;
 • контроль за станом будівель та споруд, а також їх ремонт та будівництво.

Керує господарським відділенням Разін Павло Олександрович

До господарської частини входять 15 працівників:

 • агент по постачанню;
 • взуттьовик;
 • водії;
 • двірник;
 • електрик;
 • комендант;
 • комірник;
 • машиністки з прання;
 • перукар;
 • прибиральниці;
 • робітники по ремонту (маляри);
 • сантехнік;
 • столяр;
 • сторожи;
 • чергові по гуртожитку.

gosp viddilennya

 

Читайте також:

Навчальна частина Житомирського вищого професійного училища-інтернату є одним з головних структурних підрозділів училища, через яку здійснюється вся освітянська діяльність, керівництво і контроль навчальною та навчально-методичною роботою. Усю свою роботу навчальна частина організовує і проводить від імені та за дорученням дирекції ЖВПУ-І. Розпорядження навчальної частини в межах компетенції, визначеної Статутом, Колективним договором, Положеннями ЖВПУ-І і є обов'язковими для голів методичних комісій, педагогічного складу, навчально-допоміжного і навчально-виробничого персоналу, служб інформаційного та інженерного забезпечення навчального процесу. 

Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563 у Житомирському вищому професійному училищі-інтернаті було організовано підрозділ з охорони праці.

Розбудова навчального процесу в ЖВПУ-І та структурні зміни, які відбувалися на той час в системі професійної освіти в Україні викликали необхідність створення нового структурного підрозділу училища – навчально-методичного кабінету, положення про яке було затверджене Педагогічною радою ЖВПУ-І  від 1 грудня 2000 року (протокол №7).

med viddilennya
Учні нашого закладу мають унікальну можливість звернутися до медичного відділення ЖВПУ-І.

Головною метою медичного відділення ЖВПУ-І є організація та виконання ефективного медичного обслуговування учнів, покращення його якості, збереження, зміцнення здоров’я учнів, профілактика та зниження захворюваності; надання профілактичної, діагностичної, лікувально-оздоровчої допомоги учням; пропагування серед учнів здорового способу життя; здійснення контролю за виконанням санітарно-гігієнічних норм і правил.

Медичне відділення ЖВПУ-І має наступні приміщення:

 • кабінет лікаря;
 • маніпуляційний кабінет;
 • два ізолятори (для тимчасового перебування хворих учнів);
 • кабінет зубного лікаря;
 • фізіотерапевтичний кабінет;
 • кабінет старшої медсестри;
 • кабінет сестри-господарки.

Відділ кадрів веде облік особового складу училища, його підрозділів і встановлену документацію щодо кадрів. Однією з найважливіших функцій відділу кадрів ЖВПУ-І є документування трудових правовідносин: приймання, переведення і звільнення працівників відповідно до трудового законодавства, Закону Україну «Про вищу освіту», положень, інструкцій і наказів директора. Відділ кадрів формує і веде особові справи педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу, вносить зміни, пов`язані з трудовою діяльністю, веде встановлену звітно-облікову документацію, готує статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад працівників, формує кадровий резерв, готує необхідні матеріали для атестації науково-педагогічних працівників училища.