Ми не можемо зробити дитину щасливою, але в наших силах дати дітям прагнення до щастя, віру в те, що людина може бути щасливою

Г.С. Сковорода

виховна

Виховна робота в ЖВПУ-І займає провідне місце серед інших не менш важливих напрямів роботи педагогічного колективу. Головною метою училища є формування і розвиток ерудованої, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного вибору свого місця в житті.

Систему організації виховної роботи очолює заступник директора з навчально-виховної роботи Яремчук Олена Іванівна.

Проводячи виховну роботу із учнівською молоддю, педагогічний колектив прагне, щоб «...з одного боку, було більше таланту, праці і освіти, а з іншого − більше людяності», як свого часу радив талановитий вчений М. Драгоманов.

Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснюється за напрямами: національно-патріотичне виховання, інтелектуально-духовне, громадянсько-правове, моральне, екологічне, естетичне, трудове, фізичне й утвердження здорового способу життя. Виховні напрями тісно взаємопов’язані, доповнюють один одного і утворюють цілісну систему виховання. Ця система знаходить своє відображення у виховних заходах, які проводяться у ЖВПУ-І.

Важливу роль в організації системи виховної роботи відіграє методична комісія класних керівників навчальних груп. Основна педагогічна проблема, що вивчається методкомісією − «Шляхи формування моральних якостей та ціннісних орієнтацій майбутнього фахівця». Члени методкомісії на засіданнях розглядають проблеми впровадження інноваційних форми та методів виховної роботи та методику їх використання, удосконалення методики проведення психолого-педагогічного спостереження та корекції поведінки підлітків, ролі класного керівника в системі педагогічного впливу на особистість учня.

Основною ланкою в системі виховної роботи є класні керівники групи. В арсеналі педагогічного досвіду класних керівників груп є як традиційні за формою проведення виховні години (бесіди, лекції, інформаційні виховні години, години патріотичного та морального виховання, обговорення публікацій ЗМІ), так і виховні заходи з елементами інтерактивних виховних методик («круглі столи», диспути, ток-шоу, психологічні тренінги, зустрічі із цікавими людьми, екскурсії, заочні подорожі, літературні вітальні тощо).

Національно-патріотичне виховання є однією з головних складових виховної роботи в училищі, яке формується на прикладах історії становлення української державності, українського козацтва, героїки визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і спорту і містить в собі соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти, охоплює своїм впливом усі навчальні групи училища.

Рекомендовано до ознайомлення: