Ми не можемо зробити дитину щасливою, але в наших силах дати дітям прагнення до щастя, віру в те, що людина може бути щасливою

Г.С. Сковорода

виховна

Виховна робота в ЖВПУ-І займає провідне місце серед інших не менш важливих напрямів роботи педагогічного колективу. Головною метою училища є формування і розвиток ерудованої, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного вибору свого місця в житті.

Систему організації виховної роботи очолює заступник директора з навчально-виховної роботи Яремчук Олена Іванівна.

Проводячи виховну роботу із учнівською молоддю, педагогічний колектив прагне, щоб «...з одного боку, було більше таланту, праці і освіти, а з іншого − більше людяності», як свого часу радив талановитий вчений М. Драгоманов.

Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснюється за напрямами: національно-патріотичне виховання, інтелектуально-духовне, громадянсько-правове, моральне, екологічне, естетичне, трудове, фізичне й утвердження здорового способу життя. Виховні напрями тісно взаємопов’язані, доповнюють один одного і утворюють цілісну систему виховання. Ця система знаходить своє відображення у виховних заходах, які проводяться у ЖВПУ-І.

Важливу роль в організації системи виховної роботи відіграє методична комісія класних керівників навчальних груп. Основна педагогічна проблема, що вивчається методкомісією − «Шляхи формування моральних якостей та ціннісних орієнтацій майбутнього фахівця». Члени методкомісії на засіданнях розглядають проблеми впровадження інноваційних форми та методів виховної роботи та методику їх використання, удосконалення методики проведення психолого-педагогічного спостереження та корекції поведінки підлітків, ролі класного керівника в системі педагогічного впливу на особистість учня.

Основною ланкою в системі виховної роботи є класні керівники групи. В арсеналі педагогічного досвіду класних керівників груп є як традиційні за формою проведення виховні години (бесіди, лекції, інформаційні виховні години, години патріотичного та морального виховання, обговорення публікацій ЗМІ), так і виховні заходи з елементами інтерактивних виховних методик («круглі столи», диспути, ток-шоу, психологічні тренінги, зустрічі із цікавими людьми, екскурсії, заочні подорожі, літературні вітальні тощо).

Національно-патріотичне виховання є однією з головних складових виховної роботи в училищі, яке формується на прикладах історії становлення української державності, українського козацтва, героїки визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і спорту і містить в собі соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти, охоплює своїм впливом усі навчальні групи училища.

Звіти:

docxЗвіт вересень 2018

docxЗвіт жовтень 2018 

docxЗвіт листопад 2018

docxЗвіт грудень 2018

docx Звіт січень 2019

docxЗвіти лютий 2019

docxЗвіти березень 2019

docxЗвіти квітень 2019

docxЗвіт травень 2019

docxЗвіти червень 2019

 

docxЗвіт за 1 семестр 2018-19 н.р

docxЗвіт за 2019-19 н.р

docxЗвіт роботи

 

Додаткова інформація:

docxНаказ "Щодо заходів безпеки у навчальних закладах"

 

Читайте також: