Широкий спектр проблем зайнятості населення у регіоні вирішує саме служба зайнятості.

   На службу покладено важливі обов’язки у здійсненні державної політики соціальної підтримки незайнятих громадян, їх адаптації до нових економічних умов, обмеження безробіття.

   Служба зайнятості надає наступні послуги населенню:

  • інформування про стан сучасного ринку праці;
  • повідомлення про потребу підприємств, установ та організацій у кваліфікованих кадрах;
  • пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, в тому числі шляхом надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних та фінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних;
  • консультування з приводу вибору професії;
  • навчання необхідним навичкам результативного пошуку роботи та техніки самопрезентації роботодавцю;
  • допомога по безробіттю, в тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;
  • матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного.

В майбутньому планується налагодження тісної співпраці ЖВПУ-І з міським центром зайнятості.

Контактна інформація

Організація: Міський центр зайнятості

Адреса: Україна, м. Житомир, вул. Черняховського 110.

Телефони: +38 (0412) 24-69-60, +38 (0412) 24-69-57