Складова частина виховної роботи − самоврядування, як одна з важливих форм залучення учнів до громадської діяльності, розвитку їх індивідуальних здібностей і талантів, забезпечення умов для самореалізації особистості.

prezudent ta zastupnkyky smСамоврядування сприяє вихованню в учнів почуття причетності та відповідальності за те, що відбувається навколо них, показує реальний шлях змін на краще, допомагає виявляти і виховувати лідерів, дає їм перші навички управлінської діяльності. Таким чином, система виховної роботи у формі учнівського самоврядування сприяє досягненню мети – вихованню й розвитку учнів через особистісно-орієнтований підхід.

Учнівське самоврядування ЖВПУ-І – ми активна молодь, яка прагне вирішувати свої проблемні питання самостійно. Ми учні, які маємо активну позицію в житті власного навчального закладу та в особистому житті. Ми молодь, яка здатна об'єднати навколо себе однодумців з усього Училища. Для ефективної роботи учнівського самоврядування взято за приклад спрощену модель адміністрації училища.

Учнівська Рада ЖВПУ-І складається зі: старост учнівських груп; Ради гуртожитку, старост поверхів гуртожитку та старост кімнат гуртожитку.

Учнівське самоврядування діє на підставі положення «Про орган Учнівського самоврядування ЖВПУ-І», яке затверджено директором училища.

Учнівське самоврядування – це спосіб, принцип організації учнівського колективу, що забезпечує комплексний виховний вплив на учнів, залучаючи їх до усвідомленої, систематичної участі в справах навчальної групи та училища. Дієвий інструмент, який поліпшує соціально-психологічний клімат в учнівському середовищі.

Розвиток учнівського самоврядування, стимулювання громадської активності учнів – важливе завдання вищої школи.

uchnivske samovryadyvannia