Missiya

Місія Училища – підготовка висококваліфікованих робітників, ефективна реалізація інноваційної освіти та сприяння кожному у всебічному розвитку і лідерському становленню для задоволення потреб особистості, суспільства, держави.

Візія училища

Училище − лідер з комплексної реабілітації, високою корпоративною культурою, інноваційною освітою, актуальним навчанням, працевлаштуванням та постійним прагненням досконалості.

Наші цінності:

  • Людина.
  • Довіра.
  • Відповідальність.
  • Професіоналізм.
  • Взаэмоповага.
  • Справедливість.
  • Емпатія.

 

Рекомендовано до ознайомлення: