Житомирське вище професійне училище-інтернат Житомирської обласної ради – установа комунальної форми власності.

Юридична адреса: Україна, 10029, м. Житомир Житомирської області, вул. Небесної сотні, 43.

Тел. (0412)47-32-74, (0412)47-32-77.

Електронна адреса: www. zhvpu.zt.ua

Училище є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в банку, гербову печатку з власною назвою, здійснює свою діяльність згідно зі Статутом, погодженим та затвердженим у відповідності до існуючих вимог.

Училище у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, Положенням про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, наказами Міністерства соціальної політики України, іншими законодавчими актами України, рішеннями Житомирської обласної ради.

Освітню діяльність вище професійне училище-інтернат здійснює на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту України (серія АД № 041301 від 02.07.2012 року). Термін дії ліцензії – до 25.05.2022 р.

Сукупний ліцензований обсяг прийому становить 385 учнів.

Освітня діяльність в училищі здійснюється за денною формою навчання на базі базової та повної загальної середньої освіти.

Для вирішення основних питань діяльності училища діють такі органи: педагогічна рада, приймальна комісія, методична рада, рада учнівського самоврядування та профспілковий комітет.

Головне завдання, яке вирішує педагогічний колектив, − це забезпечення учням з особливими потребами системи професійної підготовки, яка гнучко реагує на кон’юнктуру ринку праці, направлена на соціальний захист та конкурентоспроможність випускника навчального закладу та забезпечую умови гармонійного розвитку особистості, виховує фахівця якісно нового типу, який зможе поєднувати фахову майстерність, компетентність та головні якості громадянина держави України.

Реалізація цих завдань зосереджена на пріоритетних напрямках діяльності навчального закладу, якими є навчальний процес, виховання учнівської молоді, організація навчально-методичної роботи, комплексна реабілітація та зв'язок з підприємцями різних галузей.

Принцип освітньої діяльності педагогів навчального закладу «Знання, а до них диплом». В училищі сформовано колектив педагогів-однодумців, який працює відповідально та результативно.

Навчальні функції закладу полягають у формуванні готовності та умінь майбутніх фахівців оволодівати професійною діяльністю, що базується на потребі особистості у навчанні і вдосконаленні протягом життя.

Училище розширило співробітництво з університетами щодо продовження навчання випускників за скороченими програмами. Зміцнились зв'язки з промисловими підприємствами і бізнесом у питаннях працевлаштування.

Професійно збагачується і педагогічний колектив. Росте чисельність педагогів, що мають вищу та першу кваліфікаційну категорію, педагогічні звання «Старший викладач», «Майстер виробничого навчання І категорії».

Велика увагу в училищі приділяється практичному навчанню учнів, яке є одним з найважливіших засобів підготовки фахівців для професійної діяльності.

До комплексу навчального закладу входить навчальний корпус, майстерні, гуртожиток, спортивна і тренажерна зали, бібліотека, читальна зала, медичне відділення, обслуговуючі приміщення. Училище має комп’ютерні лабораторії, веб-лабораторію, 30 навчальних кабінетів і лабораторій, 9 майстерень.

Успішному розвитку навчального закладу сприяє оснащення його головних структурних підрозділів сучасною комп’ютерною технікою, навчальним обладнанням.

Цілісна виховна система в училищі зорієнтована на системний підхід у вихованні, впровадження сучасних виховних технологій, спрямованих на самореалізацію творчих здібностей учнів та виховання гуманної особистості.

Добре налагоджена робота з організації дозвілля молоді. В училищі систематично проводяться дискотеки, вечори-конкурси, святкові концерти. В гуртках художньої самодіяльності та прикладного мистецтва задіяно близько 75 % учнів.

В училищі також працює гурток технічної творчості, в якому учні поглиблюють знання з предметів професійної підготовки.

Не менш важливим є робота у спортивних гуртках і секціях, заняттями в яких охоплено більша половина учнів. В рамках спартакіади училища щорічно проводяться змагання з різних видів спорту. Учні училища беруть активну участь у Всеукраїнських, обласних змаганнях.

46 років існування − це спогади, вдячність тим, хто стояв у витоків створення училища. Це щирі посмішки від зустрічі. А для майбутнього − це наша наполеглива праця, відповідальність за майбутнього спеціаліста і Людину.