biblioteka

Сьогодні, в добу комп’ютеризації, книга все ж таки залишається неоціненним скарбом, як джерело мудрості, знань, досвіду та фундаментом освіти; а бібліотеку, книгозбірню можна назвати основою цього фундаменту.

Освіта і бібліотека – ці два поняття невід’ємні одне від одного. Адже бібліотеки навчальних закладів зорієнтовані на задоволення потреб користувачів – викладачів, учнів і ріст професійної компетенції педагогічних кадрів – теж у великій мірі залежить від бібліотекарів, від їхнього вміння спрямувати педагогів на вибір потрібної інформації.

Особливість інформаційної функції бібліотеки полягає в тому, що вона реалізується нею в тісній взаємодії з іншими суб’єктами інформаційного процесу, з використанням різних каналів розповсюдження інформації. Забезпечуючи своїх користувачів доступом до інформаційних ресурсів, бібліотека захищає їх від потоку непотрібної інформації і таким чином контролює інформаційну безпеку особистості. Здійснюючи систематизацію та каталогізацію документів, довідково-бібліографічне обслуговування, бібліотека створює основу багатьом сучасним інформаційним процесам.

Отже, найважливішим завданням сьогодні усвідомлення кожного колективу, що бібліотека – це інформаційний ресурс навчального закладу, а не другорядна, допоміжна структура. Провідна мета та основні напрямки роботи бібліотеки завжди визначаються адміністрацією закладу та вимогами підготовки фахівців в галузі.

Бібліотека є осередком інтелектуальної культури та центром якісного і оперативного інформування педагогічного та учнівського колективів. Фонд бібліотеки становить 25 тис. примірників, в тому числі:

 • підручників із загальноосвітніх предметів – більше 2тис.;
 • додаткової літератури із загальноосвітніх предметів – 520;
 • художньої літератури – 19810;
 • методичної літератури – 90;

та 12 найменувань періодичних видань.

В період економічної кризи в держави бібліотека не змінила своїх принципів, а навпаки, зміст її роботи доповнився привабливими рисами, що знайшли своє відображення в діяльності, а саме:

 • реклама бібліотеки та бібліотечних послуг;
 • зміцнення матеріальної бази та придбання цінних видань, сучасних підручників та довідників;
 • створення фонду електронних версій конспектів-лекцій та методичних рекомендацій викладачів;
 • підписка на періодичні видання за рахунок коштів, що зібрані під час благодійної акції: «Подаруй бібліотеці книгу», яка щорічно проводиться до Всеукраїнського дня бібліотек;
 • створення банку даних кращих робіт та рефератів учнів.

Сучасний навчально-виховний процес складний і динамічний. Працівники нашої бібліотеки роблять усе, щоб він отримав міцну інформаційно-методичну підтримку. Бібліотека навчального закладу являється одним із основних комунікативних каналів, які забезпечують зберігання і використання величезних інформаційних ресурсів. Вона сьогодні повинна стати інформаційною базою освітнього закладу – інформаційним освітнім центром, який забезпечує доступ і формує уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, в світових, національних наукових і освітніх ресурсах.

Сучасний бібліотекар повинен навчати, знати і бути носієм не тільки традиційної бібліотечно-бібліографічної культури, а й володіти сукупністю інформаційних знань, навичками новітніх інформаційних технологій, спеціальними психолого-педагогічними знаннями та уміннями. Саме від підготовки і кваліфікації працівників залежить успіх роботи книгозбірень в нових інформаційних умовах. Для бібліотекарів важливими є: уміння оперувати різними джерелами інформації, навички вільної навігації в інформаційному просторі, здатність правильно оцінювати одержану інформацію, використовувати її, зберігати й переробляти, а при необхідності передавати для колективного користування, створювати нову інформацію на якісно новому рівні.

Кожен викладач навчального закладу знає, що бібліотекою йому завжди буде надано допомогу в підвищенні його професійного рівня, в оволодінні прийомами і методами інформаційно-бібліографічної культури. Бібліотекар училища проходить атестацію та курси підвищення кваліфікації.

Бібліотека училища, крім інформаційного бюлетеня, який випускається щомісячно, створила інформаційний список літератури для кожної методичної комісії, запроваджено проведення днів інформації та днів спеціаліста, перегляди новинок освітянської періодики та здійснення інформаційного забезпечення керівного складу.

Бібліотекар – активний учасник педагогічної ради, на якій вона виступає з оглядами нових надходжень, влаштовують презентації нових видань, знайомлять зі списками літератури з тієї чи іншої педагогічної технології, що впроваджується в навчальний процес, організовують виставки, перегляди літератури.

На нетрадиційних педрадах – ярмарках педагогічних інновацій бібліотека представляє рубрику «Педагогічний досвід» та бере активну участь у роботі школи педагогічної майстерності, методичній комісії кураторів груп, методичних фестивалях, сприяє ефективній роботі навчальних кабінетів та клубів за інтересами.

Важливим напрямком роботи бібліотеки є сприяння у здійсненні виховної роботи педколективу на основі загально-училищного плану, а саме:

 • плануванню;
 • здійснює пошук матеріалу з досвіду виховної роботи та впровадження сучасних, нетрадиційних форм, проведення виховних заходів;
 • створено картотеку цікавих назв;
 • бере участь у проведенні всіх загальних виховних заходах;
 • організовує книжкові виставки, перегляди літератури, проводить огляди;
 • створено клуб любителів поетичного слова.

Одне з провідних завдань бібліотеки навчального закладу – навчити учнів самостійно здобувати знання, вести науково-дослідницьку роботу. Для цього необхідно виробити в учнів певні навички роботи з книгою, бібліографічною інформацією. Бібліотека училища сприяє успішному засвоєнню студентами навчальних програм, зокрема:

 • на виховних годинах знайомить із фаховою періодикою;
 • випускає інформаційні бюлетені для учнів (щомісяця);
 • створено фонд інформаційних матеріалів «Хвилина дозвілля», «Учнівські кумири», «Із життя зірок», «Ювілеї: імена, події, факти» куточок права «Людина. Право. Суспільство», «На допомогу кураторам груп»;
 • виконуються різні види довідок: тематичні, фактографічні, методико-консультативні та створено архів виконаних довідок;
 • проводяться заняття бібліотечно-бібліографічної грамотності, а саме бесіди: «Самоосвіта – необхідна умова становлення фахівця», «Виховання культури читання»;
 • складання списків використаної літератури при написанні курсових робіт та рефератів;
 • випускаються колонка «Бібліотека радить прочитати».
 • бліотека ЖВПУ-І залучає читачів до управління бібліотекою і до оцінки її діяльності. Читацький актив – надійний помічник у роботі бібліотеки.

Всю свою роботу бібліотека училища спрямовує на забезпечення навчально-виховного процесу всіма формами та методами бібліотечного та інформаційного обслуговування, бере участь в організації та проведенні навчально-виховної роботи.

Режим роботи:

Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця: 13.00 – 19.00

Неділя: 14.00 – 19.00

Середа: методичний день

Субота: вихідний

Остання п’ятниця місяця – санітарний день.