Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

diag3 sm   Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

   Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

   Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.

   Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п’ять років після закінчення вищого навчального закладу. Позачергова атестація  проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду). Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

docПоложення про атестацію педагогічного працівника

docНаказ про атестацію

docАналіз відкритого уроку

docАнкета педагогічного працівника, що атестується

docІндивідуальний план підвищення профмайстерності

docМетодична картка педагога

docПлан-графік заходів

docПлан роботи атестаційної комісії на 2017-2018 роки

docРезультати педагогічної діяльності в міжатестаційний період

docВивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються

docЗаява на атестацію